ความสามารถด้านความจำขณะใช้งาน หรือ Working Memory ของเด็กจะงอกงามดี หากมีปัจจัยที่เหมาะสม ซึ่งคุณครูสามารถจัดสรรให้เด็กได้

คุณครูสามารถส่งเสริมความสามารถด้านความจำขณะใช้งาน หรือ Working Memory ของเด็กได้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
1. จัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหก เช่น เล่นกระบะทราย เล่นในสนามเด็กเล่นตามธรรมชาติ (Free Play)
2. กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็ก จะต้องมีความหมายกับตัวเด็ก จึงจะเข้าไปฝังใน memory จนเป็นตัวตนของเด็กซึ่งเขาจะเอาออกมาใช้ตอนไหนก็ได้
3. กิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เราจึงต้องคิดหากระบวนการหรือขั้นตอนที่เป็นเฉพาะบุคคลด้วย
4. เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู เพื่อน กล่าวได้ว่า ถ้าครูได้ใจเด็กแล้วจะได้ทุกอย่าง
5. เด็กได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมที่หลากหลายสม่ำเสมอ การทำกิจกรรมซ้ำๆ เซลล์สมองจะได้รับการพัฒนา ทักษะความสามารถต่างๆ ก็จะพัฒนาด้วย
6. ความมีระเบียบ ลำดับการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กจดจำได้ดี
7. มีสัญลักษณ์ช่วยประกอบในการจำ เช่น รูปภาพ ตัวอักษรย่อ หรือเพลง จะช่วยทำให้เด็กจำได้ดี
ทำอย่างนี้สม่ำเสมอ ลูกก็จะมี Working Memory ที่ดีขึ้น

 

“กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็ก จะต้องมีความหมายกับตัวเด็ก จึงจะเข้าไปฝังใน memory จนเป็นตัวตนของเด็กซึ่งเด็กจะนำออกมาใช้ตอนไหนก็ได้”