เด็กที่มีทักษะสมอง EF ดี คือเด็กที่สังคมต้องการ

เด็กที่มีทักษะสมอง EF ดี คือเด็กที่สังคมต้องการ

เด็กที่มีทักษะสมอง EF ดี คือเด็กที่สังคมต้องการ ในโลกที่โซเชียลมีเดียและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เรียกว่า Disruption กำลังมีบทบาทอย่างสูงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคนี้  เด็กจะเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งในสังคมเช่นนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย พ่อแม่ ครู...