Self ที่ดี ตัวตั้งต้นสมองและสุขภาพจิตที่ดี

Self ที่ดี ตัวตั้งต้นสมองและสุขภาพจิตที่ดี

Self ที่ดี ตัวตั้งต้นสมองและสุขภาพจิตที่ดี จากประสบการณ์เป็นจิตแพทย์มายาวนาน นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ พบว่า อุบัติการณ์หนึ่งที่พบมากขึ้นในเด็กวัยรุ่นคือการกรีดข้อมือ พร้อมอธิบายว่า การกรีดทำให้เจ็บ ได้เห็นเลือด เป็นการพิสูจน์ว่าตัวเองมีตัวตน...