วิธีการใช้เสียงเพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความจำ (Working Memory) และความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ให้ลูก

มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติที่รักเสียงดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกเชื้อชาติวัฒนธรรมตลอดมา

ช่วงวัย 3 ขวบ เด็กจะร้องเพลงได้บางเพลงง่ายๆ ร้องกับคนอื่นได้ เล่นเครื่องเคาะจังหวะง่ายๆ ได้ ทำเสียงดนตรีตามจินตนาการได้ เต้นหรือทำท่าทางตามจังหวะได้

ช่วงวัย 4 ขวบ บอกความแตกต่างของจังหวะเพลงอย่างง่ายๆ ได้ เช่น ช้าหรือเร็ว ร้องเพลงกับกลุ่มได้สอดคล้องพร้อมเพรียงกันมากขึ้น

ช่วงวัย 5 ขวบ สร้างทำนองหรือเนื้อเพลงเองได้ หรือใช้ทำนองเพลงเก่าใส่เนื้อใหม่ได้
เสียงเพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความจำ (Working Memory) และความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ได้อย่างดี คุณพ่อคุณแม่ลองนำวิธีต่างๆ ต่อไปนี้มาปรับใช้ได้

ให้ในบ้านมีบรรยากาศของการส่งเสริมดนตรี เต้นรำ ร้องเพลง ร้องเพลงกับลูก กระตุ้นให้ลูกได้ร้องเพลง เต้นตามจังหวะดนตรี เปิดเพลงให้ลูกฟังซ้ำๆ จนลูกจำได้ และร้องได้
ให้ลูกได้มีโอกาสฟังเพลงและดนตรีที่หลากหลายประเภท
พาลูกไปชมดนตรี แนะนำให้ลูกได้รู้จักดนตรีชนิดต่างๆ และเสียงของดนตรีชนิดนั้นๆ
ส่งเสริมให้ลูกได้มีโอกาสร้องเพลง เต้นเข้าจังหวะต่อหน้าคนอื่น ชื่นชม
หาเครื่องดนตรี หรือทำเครื่องดนตรีง่ายๆ ให้ลูกเล่น เช่น เครื่องเขย่า ไซโลโฟนสำหรับเด็ก
ให้ลูกได้ลองแต่งเพลง เล่นด้วยตัวเอง
เปิดโอกาสให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการออกแบบท่าเต้นเองหรือให้ลูกได้คิดท่าเต้นประกอบเพลงด้วยตัวเอง
การฟังเพลงทำให้ลูกได้ฝึกใช้ความจำ (Working Memory) จนจำเนื้อเพลงได้และร้องได้ การเต้นเข้าจังหวะก็เช่นกัน ลูกต้องใช้ความจำ (Working Memory) และความคิดยืดหยุ่น (Shift) ที่จะคิดค้นเล่นเพลงและคิดท่าเต้นประกอบเพลงเอง นอกจากนี้การสัมผัสกับดนตรีสม่ำเสมอจะทำให้เด็กมีอารมณ์ที่สบาย ร่าเริงแจ่มใสมากกว่า

“ให้ลูกได้มีโอกาสฟังเพลงและดนตรีที่หลากหลายประเภท เพื่อพัฒนา Working Memory และความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์”