วารสาร Psychonomic Bulletin and Review ได้ตีพิมพ์บทความ “Benefits of Regular Aerobic Exercise for Executive Functioning in Healthy Populations” ชี้ว่า มีหลักฐานมากมายที่บอกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกสม่ำเสมอเป็นวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนที่มีสุขภาพปกติได้รับการพัฒนา EF”

ในกลุ่มเด็กนักเรียน การเต้นแอโรบิกช่วยพัฒนาการทำงานของ Working Memory ในการจำว่าต้องทำท่าอะไรบ้าง ต้องใช้สมาธิจดจ่อกับการเต้น ไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปที่อื่น ต้องยับยั้งตัวเองให้ทำท่าถูกต้องตามกฎหรือจังหวะท่าเต้นที่กำหนดไว้แล้ว นอกจากนี้ การออกกำลังกายสม่ำเสมอยังเชื่อมโยงกับสัมฤทธิผลทางการเรียนด้วย

ในคนหนุ่มสาว แม้ว่าจะเป็นวัยที่ทักษะ EF พัฒนาเต็มที่แล้วก็ตาม แต่การออกกำลังกายแบบแอโรบิกได้ช่วยรักษาระดับ EF ไว้ให้คงที่ คนที่ฝึกสม่ำเสมอจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไวกว่าและแม่นยำกว่าคนที่ไม่ได้เต้น รวมทั้งจับจุดที่ผิดพลาดในงานที่ใช้ความเร็วได้ดีกว่า

ส่วนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ งานวิจัยชื่อ “Aerobic Exercise Training Increases Brain Volume in Aging Humans” โดย Stanley J. Colcombe et al. ตีพิมพ์ใน The Journals of Gerontology: ชี้ว่าการเต้นแอโรบิกสม่ำเสมอจะช่วยกระตุ้น EF ที่กำลังเสื่อมไปตามวัย ให้รักษาระดับอยู่ได้ เช่น เรื่องของสมาธิจดจ่อ การคิดยืดหยุ่น ความจำ มีการวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้สูงอายุออกกำลังกายแบบแอโรบิกสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.เป็นเวลา 6 เดือน ผลการสแกนสมองทั้งก่อนและหลัง พบว่า “มีปริมาณของ grey matter และ white matter เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในบริเวณที่เชื่อมโยงกับสมองที่ทำงานเกี่ยวกับ EF เปรียบเทียบกับผู้สูงอายุอีกกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบอื่นเป็นเวลา 6 เดือนเหมือนกัน แต่ไม่ปรากฏการเพิ่มขึ้นของสมองดังกล่าว”

ไม่ว่าวัยไหนมาออกกำลังกายด้วยแอโรบิกกันเถอะ

ไม่ว่าวัยไหน มาเต้นแอโรบิกเพื่อพัฒนาทักษะ EF กันเถอะ