คนที่ “คิดเป็น ทำงานเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหาความสุขเป็น” คือเป้าหมาย ของระบบการศึกษาและการสร้างพลเมืองของทุกสังคม ใช่หรือไม่ ?  และคนแบบนี้ ย่อมประสบความสำเร็จในการเรียน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว หรือในการทำงานประกอบ อาชีพด้วย ใช่หรือไม่ 
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก


เรียบเรียงโดย สุภาวดี หาญเมธี สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)    ปรับปรุงครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2560