แน่นอนว่าเด็กเล็กๆ ยังไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับอะไรได้ไม่นาน ซึ่งหากจะจับเด็กไปนั่งเรียนเขียนอ่านทันทีที่เข้าโรงเรียน ยิ่งเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามเด็กเล็กๆ วัยอนุบาลโดยธรรมชาติพัฒนาการแล้ว ก็พอจะมีสมาธิจดจ่อได้บ้างระดับหนึ่ง ดังนี้

ช่วงวัย 3 ขวบ เขาจะเปิดหนังสือดูรูปหรือนิทานภาพอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 3-5 นาที โดยมีผู้ใหญ่ชี้ชวน ฟังคนอื่นพูด แล้วโต้ตอบด้วยวาจาหรือการกระทำ มีสติจดจ่อในการเล่นหรือทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 5-10 นาที

ช่วงวัย 4 ขวบ เปิดหนังสือดูภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 5-10 นาทีหรือจนจบ มีสมาธิจดจ่อในการเล่นหรือทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 10-15 นาที หรือจนเสร็จ

ช่วงวัย 5 ขวบ เปิดหนังสือดูภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนจบ มีสมาธิจดจ่อในการเล่นหรือทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนเสร็จ

คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถมีสมาธิจดจ่อตามวัยของลูก ไม่เลือกหนังสือหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานานเกินไป อาจจะทำให้ลูกเบื่อหรือไม่ชอบกิจกรรมนั้นไปเลยก็ได้ ข้อแนะนำได้แก่

  • จัดให้เด็กมีมุมทำงานที่สงบ ไม่เปิดทีวีวิทยุ หรือมีคนเล่นอยู่ใกล้ๆ
  • ก่อนทำการบ้านให้เด็กดื่มน้ำทานขนมเรียบร้อย เพื่อไม่หิวระหว่างทำงาน
  • ให้เด็กทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีความจดจ่อ เช่น การอ่านนิทาน การเล่นบล็อก การวาดรูปศิลปะ การทำงานประดิษฐ์ การเต้นแอโรบิค การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ เป็นต้น
  • ถ้าเขาทำการจดจ่อในงานได้นาน พ่อแม่ควรชมเชย
    “คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถมีสมาธิจดจ่อตามวัยของลูก ไม่เลือกหนังสือหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานานเกินไป อาจจะทำให้ลูกเบื่อหรือไม่ชอบกิจกรรมนั้นไปเลยก็ได้”

“คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถมีสมาธิจดจ่อตามวัยของลูก ไม่เลือกหนังสือหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานานเกินไป อาจจะทำให้ลูกเบื่อหรือไม่ชอบกิจกรรมนั้นไปเลยก็ได้”