คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลาด เรียนเก่ง น่าจะมี EF หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี หรือพูดง่ายๆ ว่า เราคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดีด้วย และจะสามารถจัดการการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี
นักวิชาการชื่อดัง Joyce Cooper-Kahn และ Laurie Dietzel ชี้เรื่องนี้ไว้ว่า คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลาด เรียนเก่งน่าจะมี EF หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี

แต่ในความเป็นจริง ไอคิว หรือความสามารถทางปัญญากับ EF หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต ไปด้วยกันได้ในบางระดับเท่านั้น นั่นหมายความว่า เด็กที่มีปัญญาเลิศอาจจะมีความสามารถในการยับยั้งแรงกระตุ้นต่ำ อาจจะมีทักษะในการวางแผนหรือจัดการชีวิตประจำวันไม่ดีก็ได้ การมีความสามารถในการใช้ปัญญาวิเคราะห์และเข้าใจการงาน ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถลงมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

ในทางตรงกันข้าม นักวิชาการยังพบว่า เด็กที่มีไอคิวต่ำจำนวนไม่น้อยยังสามารถเรียนรู้และจัดการการงานในกิจวัตรประจำวันได้ดี ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาได้ดีตามศักยภาพสมองที่เขามี

Ref : Joyce Cooper-Kahn & Laurie Dietzel,(2008), Late, Lost, and Unprepared : A Parents’ Guide to Helping Children with Executive Functioning. Woodbine House,MD p.

“เด็กที่มีปัญญาเลิศอาจจะมีความสามารถในการยับยั้งแรงกระตุ้นได้ต่ำ อาจจะมีทักษะในการวางแผนหรือจัดการชีวิตประจำวันไม่ดีก็ได้”