เทคนิคง่ายๆ ช่วยพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่อย่างเช่น คุณพ่อคุณแม่และคุณครูก็นำไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความจำ ช่วยจัดระบบความคิด กำกับควบคุมตนเอง บริหารเวลา และอื่นๆ

มีเทคนิคง่ายๆ ช่วยพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่อย่าง เช่น คุณพ่อคุณแม่และคุณครูก็นำไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความจำ ช่วยจัดระบบความคิด กำกับควบคุมตนเอง บริหารเวลา และอื่นๆ

เทคนิคช่วยจำ

– ใช้คำย่อช่วยจำ ยิ่งทำให้เกิดคำย่อที่ดูเพี้ยนมากเท่าไรยิ่งดี เพราะจะจำง่าย เช่น พยลสก.= พรุ่งนี้-อย่า-ลืม-ส่ง-การบ้าน หรืออาจใช้ภาพแทนก็ได้
– ขีดเส้นใต้ข้อความในหน้าหนังสือ ข้อความสำคัญใช้สีหนึ่ง ข้อความที่เป็นรายละเอียดให้ใช้อีกสีหนึ่ง เป็นต้น
– การจดบันทึกเช่นทำตาราง 2 ช่อง ช่องแรกเขียนคำถามเนื้อหาที่อ่าน ช่องที่ 2 เขียนคำตอบลงไป

เทคนิคฝึกความคิดยืดหยุ่น
– เล่นเกม “อะไรเอ่ย” เกมใบ้คำ เพื่อจะได้ใช้ความคิดพลิกแพลงหาความหมายของคำ
– ในวิชาคณิตศาสตร์ ให้คิดหาหลายๆ วิธีเพื่อไปสู่คำตอบ หรือให้ฝึกการเปรียบเทียบ เป็นต้น

เทคนิคฝึกการกำกับควบคุมตนเอง
– งานที่ต้องทำ ทำเป็นรายการเช็กลิสต์
– ตรวจดูรายการเช็กลิสต์และทำตามรายการ โดยใส่ใจรายการที่มักผิดพลาดบ่อยๆ
Executive Function Fact Sheet: http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-executive-functioning/basic-ef-facts/executive-function-fact-sheet
Executive Functioning and Learning Disabilities: http://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-executive-functioning/basic-ef-facts/executive-functioning-and-learning-disabilities

“เล่นเกมพัฒนา EF ด้วยเกม “อะไรเอ่ย” เกมใบ้คำ เพื่อจะได้ใช้ความคิดพลิกแพลงหาความหมายของคำ”