หากคนเรามี EFหรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี จะส่งผลต่อการเรียนรู้ไม่ว่าที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือในที่ทำงาน เพราะในแต่ละวันเราใช้ทักษะ EF ใน

หากคนเรามี EFหรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี จะส่งผลต่อการเรียนรู้ไม่ว่าที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือในที่ทำงาน เพราะในแต่ละวันเราใช้ทักษะ EF ในการ….

– วางแผนทำโน่นนี่
– จัดแบ่งเวลาในการทำเรื่องต่างๆ
– จัดการภารกิจหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้
– สื่อสาร พูดคุยกับผู้คน ซึ่งต้องดึงข้อมูลในอดีตที่จำไว้มาใช้
– ใช้ชีวิตมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
– ประเมิน คาดเดาความคิดทั้งของตัวเองและของคนอื่นที่กำลังมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
– ขอความช่วยเหลือคนอื่นเมื่อจำเป็น
– เข้าคิว อดทนรอให้ถึงคิวของเราจึงค่อยพูด ค่อยทำ
เพราะมีทักษะเหล่านี้ ภารกิจของเราจึงสำเร็จตามเป้าหมาย ได้ผลตามที่หวัง และทันเวลาที่กำหนด

ในทางตรงข้ามหากทักษะ EF ของเราไม่แข็งแรง เราจะ….
– วางแผนงานไม่ค่อยได้
– ทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด
– สื่อสารรายละเอียดให้เป็นระบบ เป็นลำดับไม่ค่อยได้
– จดจำสิ่งต่างๆ และย้อนนึกความทรงจำไม่ค่อยได้
– ริเริ่มความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่ค่อยได้
– ไม่ค่อยมีสมาธิ สติรู้ตัว
คุณครูลองสังเกตนักเรียนแต่ละคนดูว่ามีทักษะ EF ด้านใดบกพร่องบ้างหรือไม่ แล้วช่วยส่งเสริม EF ของเด็กให้แข็งแรง

Ref : Executive Function Fact Sheet By: National Center for Learning Disabilities (NCLD)

“คุณครูลองสังเกตนักเรียนแต่ละคนดูว่ามีทักษะ EF ด้านใดบกพร่องบ้างหรือไม่ แล้วช่วยส่งเสริม EF ของเด็กให้แข็งแรง”