เคล็ดลับของการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการจำมีหลักอยู่ว่า จะจำได้ดี ต้องมีประตูรับรู้ที่ดีก่อน
คือ มีประสาทสัมผัสที่ดี เพราะฉะนั้นการพัฒนาความจำจึงเริ่มด้วยการพัฒนาประสาทสัมผัสของเด็กในทุกๆ ด้าน
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลูกพัฒนาสมองให้มีความจำเป็นเลิศ หรือ Working Memory ได้โดยใช้หลักที่ว่า จะจำได้ดีต้องมีประตูรับรู้ที่ดีก่อน คือ มีประสาทสัมผัสที่ดี เพราะสมองจะต้องรับรู้ข้อมูลที่เข้ามาแล้วเกิดการเรียนรู้ เกิดการจำเพื่อนำไปใช้งานและเอาไว้เชื่อมโยงสิ่งใหม่ๆที่จะได้เรียนรู้ ดังนั้นการพัฒนาความจำจึงเริ่มจากการพัฒนาประสาทสัมผัสในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การได้ยิน การมองเห็น การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสเคลื่อนไหว กิจกรรมที่พัฒนาประสาทสัมผัสเหล่านี้ เช่น การให้ลูกนวดแป้ง (ฝึกสัมผัสที่มือ) การให้ดมกลิ่นอาหารบนโต๊ะที่แตกต่างกัน การชิมผลไม้ การฝึกกระโดด หรือการให้ลูกเดินบนแผ่นไม้กระดาน ฯลฯ
ทั้งหมดนี้ เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสสั่งให้ร่างกายตอบสนอง เมื่อลูกไปเจอสถานการณ์ที่คล้ายกันสมองจะจำได้ลูกก็จะสามารถบังคับควบคุมร่างกายได้

“จะจำได้ดี ต้องมีประตูรับรู้ที่ดีก่อน คือ มีประสาทสัมผัสที่ดี”