เคล็ดลับของการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการจำมีหลักอยู่ว่า จะจำได้ดี ต้องมีประตูรับรู้ที่ดีก่อนคือ มีประสาทสัมผัสที่ดี เพราะฉะนั้นการพัฒนาความจำจึงเริ่มด้วยการพัฒนาประสาทสัมผัสของเด็กในทุกๆ ด้าน

ความสามารถในการจำ จำเก่ง จำแม่น เป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นแรกๆ ที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการด้านอื่นๆ ตามมา

สำหรับการพัฒนาความจำหรือ Working Memory ในเด็กเล็กวัยอนุบาล มีหลักอยู่ว่า จะจำได้ดี ต้องมีประตูรับรู้ที่ดีก่อน คือ มีประสาทสัมผัสที่ดี เพราะสมองต้องรับรู้ข้อมูลเข้ามา แล้วเกิดการเรียนรู้ เกิดการจำเพื่อเอาไว้ใช้งาน เอาไว้เชื่อมโยงสิ่งใหม่ๆ ที่จะได้เรียนรู้

เพราะฉะนั้นการพัฒนาความจำในวัยอนุบาลจึงเริ่มด้วยการพัฒนาประสาทสัมผัสของเด็กในทุกๆ ด้าน คือ การได้ยิน การมองเห็น การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสเคลื่อนไหว เช่น ฝึกให้เด็กเดินบนกระดานทรงตัวแคบๆ ประสาทสัมผัสจะสั่งให้ร่างกายตอบสนอง

เมื่อเด็กไปเจอสถานการณ์อื่นที่คล้ายๆกัน สมองก็จะจำได้ เด็กก็จะควบคุมร่างกายได้ ส่วนใหญ่คุณครูมักจะเน้นความจำทางสายตาในช่วงวัยที่สมองกำลังเติบโตอย่างมาก เด็กจึงพลาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาความสามารถในการจำให้เต็มศักยภาพ

“จะจำได้ดี ต้องมีประตูรับรู้ที่ดีก่อน คือ มีประสาทสัมผัสที่ดี”