กิจกรรมสร้างเสริมทักษะความสามารถด้านการมีสมาธิจดจ่อ การกำกับควบคุมตัวเอง กิจกรรมสร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ได้ดี มีสมาธิจดจ่อ กำกับควบคุมตัวเองให้ตั้งใจฟัง อ่าน เขียนและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ ลองนำไปใช้กัน เช่น

การเล่านิทาน / อ่านหนังสือ เด็กได้ฝึกการตั้งใจฟัง คิดตามเรื่องราว เก็บข้อมูลไว้ในความทรงจำ ถ้าครูให้เด็กเล่าย้อนกลับบ้าง ตั้งคำถามชวน
เกมนักสืบ เช่น “พ่อกำลังสืบหาอะไรสักอย่างในห้องนี้ ที่เป็นสีน้ำตาล…” “แม่กำลังสืบหาอะไรสักอย่างบนถนนนี้ที่มีสองล้อ..อยู่ไหนนะ”
เกมค้นหาอะไรเอ่ย เช่น “สัตว์อะไรเอ่ยที่มีชื่อออกเสียงคล้าย”หมู”….”ผักผลไม้อะไรบ้างที่มีสีเหลือง”
เกมต่อจิ๊กซอว์ หาจิ๊กซอว์มาให้ลูกต่อ เริ่มจากง่ายแล้วค่อยยากขึ้นทีละน้อย
เกมเก้าอี้ดนตรี ตั้งใจฟังเสียงเพลงและสังเกตเพื่อนที่ร่วมเล่น
การเล่นเลโก้
เกม”หู-ตา-จมูก” ให้จับอวัยวะตามเนื้อเพลง
การเล่นอีตัก ที่เด็กต้องตั้งใจจดจ่อกับการให้มือนิ่งเพื่อจะไม่ไปตักโดนเม็ดอื่นๆ จนสะเทือน
กิจกรรม “หูไม่พูด” ทำกระดาษเป็นรูปหู กับรูปปาก เมื่อคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฟังก็ให้ลูกถือรูปหู ส่วนคุณพ่อคุณแม่ถือรูปปาก และผลัดกันเป็นฝ่ายพูดเล่าเรื่องบ้าง เล่นบ่อยๆ ลูกเรียนรู้ที่จะตั้งใจฟังคนอื่นมากขึ้น

เด็กเรียนรู้ได้ดีเพราะมีสมาธิจดจ่อ กำกับควบคุมตัวเองได้