สังเกตดูว่าเด็กมีอาการของ Working Memory บกพร่องหรือไม่ การสังเกตพบแต่เนิ่นๆ ว่าเด็กมีปัญหาด้าน Working Memory จะทำให้แก้ไขได้ทัน

รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อธิบายไว้ในนิตยสารรักลูกว่า ความจำของคนเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปลายขวบปีแรกโดยทั่วไปเด็กอายุ 4 ปีจะมีความสามารถด้าน Working Memory ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือ หนึ่งในสามของผู้ใหญ่

ดังนั้น วัยเด็กจึงเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในการฝึกฝนให้ Working Memory ทำงานได้ดี หากเด็กไม่ได้รับประสบการณ์การกระตุ้นที่เหมาะสมก็อาจทำให้ Working Memory ไม่ค่อยพัฒนาจนบกพร่องได้ เด็กคนไหน Working Memory บกพร่องคุณครูลองสังเกตดูว่านักเรียน…

  1. มักจะไม่ค่อยสนใจคำสั่งของครู ลืมโน่นลืมนี่เป็นประจำ
  2. ทำตามคำสั่งแบบข้ามขั้นตอนหรือทำไม่ครบขั้นตอนทั้งหมดของงานที่ได้รับมอบหมาย
  3. มักทำงานไม่เสร็จ ไม่ใช่เพราะเด็กขี้เกียจหรือไม่ยอมร่วมมือ แต่เนื่องจากเด็กลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่ ลืมไปว่าทำถึงไหนแล้ว และลืมไปว่าต้องทำให้ต่อเนื่องจนงานเสร็จ
    การสังเกตพบแต่เนิ่นๆ ว่าเด็กมีปัญหาด้าน Working Memory จะทำให้แก้ไขได้ทัน โดยฝึกเด็กด้วยกิจกรรมพัฒนาความจำ ส่วนเด็กที่มีพัฒนาการปกติ การจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ Working Memory บ่อยๆ ก็จะช่วยให้เด็กมี Working Memory ที่ดียิ่งขึ้น

“ความจำของคนเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปลายขวบปีแรก โดยทั่วไปเด็กอายุ 4 ปีจะมีความสามารถด้าน Working Memory ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือ หนึ่งในสามของผู้ใหญ่”
“การสังเกตพบแต่เนิ่นๆ ว่าเด็กมีปัญหาด้าน Working Memory จะทำให้แก้ไขได้ทัน”
“การจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ Working Memory บ่อยๆก็จะช่วยให้เด็กมี Working Memory ที่ดียิ่งขึ้น”