สังเกตดูว่าลูกมีอาการของ Working Memory บกพร่องหรือไม่การสังเกตพบแต่เนิ่นๆ ว่าลูกมีปัญหาด้าน Working Memory จะทำให้แก้ไขได้ทัน
รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ได้อธิบายไว้ว่า ความจำของคนเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปลายปีแรก โดยทั่วไปเด็กชายอายุ 4 ปีจะมีความสามารถด้าน Working Memory ประมาณครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามของผู้ใหญ่ หากลูกไม่ได้รับประสบการณ์กระตุ้นที่เหมาะสมอาจทำให้ Working Memory ไม่ค่อยพัฒนาจนอาจบกพร่องได้[vc_single_image image=”9839″ img_size=”full”]ข้อสังเกตดูว่าลูกมีข้อบกพร่องด้าน Working Memory หรือไม่

  • ลูกมักไม่ค่อยสนใจคำสั่งคุณพ่อคุณแม่ ลืมโน่นนี่ เป็นประจำ
  • ทำตามคำสั่งแบบข้ามขั้น หรือ ทำไม่ครบขั้นตอนทั้งหมด
  • มักทำงานไม่เสร็จ เนื่องจากลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ ทำถึงไหนแล้วและลืมว่าต้องทำต่อเนื่องจนงานเสร็จ
  • หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกมีปัญหาด้านนี้จะได้แก้ไขทันด้วยกิจกรรมพัฒนาความจำ

“ความจำของคนเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปลายขวบปีแรก โดยทั่วไปเด็กอายุ 4 ปีจะมีความสามารถด้าน Working Memory ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือ หนึ่งในสามของผู้ใหญ่”

“การสังเกตพบแต่เนิ่นๆ ว่าเด็กมีปัญหาด้าน Working Memory จะทำให้แก้ไขได้ทัน”

“การจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ Working Memory บ่อยๆก็จะช่วยให้เด็กมี Working Memory ที่ดียิ่งขึ้น”