วิธีเสริมสร้างสมาธิจดจ่อให้ลูกวัยอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และทำงานสำเร็จ

คุณครูสามารถฝึกเด็กวัยอนุบาลให้มีสมาธิจดจ่อ มีความตั้งใจทำอะไรจนสำเร็จได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้
– ไม่เข้าไปรบกวน เข้าไปช่วย เวลาเด็กกำลังตั้งใจทำอะไรหรือง่วนเพลินอยู่ ปล่อยให้เขาทำจนเสร็จ
– หากเด็กทำไม่ได้ ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ
– ชมเชยเมื่อเห็นเด็กมีความตั้งใจและพยายาม
– หาของเล่นหรือหนังสือที่เสริมสร้างสมาธิจดจ่อ เช่น นิทานที่มีภาพสวยๆ มีเสียง การต่อภาพจิ๊กซอว์ง่ายๆ การต่อบล็อก ฯลฯ
– ให้เด็กทำกิจกรรมที่เสริมสร้างสมาธิจดจ่อ เช่น วาดภาพระบายสี ทำงานศิลปะ งานประดิดประดอย การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ ฯลฯ
– จัดมุมสงบให้เด็กได้เล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีสมาธิ อาจเปิดเพลงเบาๆ คลอ
– หากสังเกตเห็นว่าเด็กไม่อยู่นิ่ง ไม่มีสมาธิตลอดเวลา ให้พูดคุยกับผู้ปกครอง และแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อตรวจวินิจฉัยและหาทางช่วยเหลือพัฒนา
การฝึกเด็กให้มีสมาธิจดจ่อดีขึ้น จะช่วยให้เด็กกำกับควบคุมตัวเองได้ดี ทำให้พร้อมที่จะตั้งใจฟังคุณครู พร้อมที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ได้ดี

“การฝึกเด็กให้มีสมาธิจดจ่อดีขึ้น จะช่วยให้เด็กกำกับควบคุมตัวเองได้ดี ทำให้พร้อมที่จะตั้งใจฟังคุณครู พร้อมที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ได้ดี”