วิธีฝึกลูกวัยอนุบาลให้คิดพลิกแพลงแก้ปัญหาเก่ง เด็กที่มีความยืดหยุ่นทางความคิดจะเป็นเด็กที่คิดพลิกแพลงแก้ปัญหาเก่ง ซึ่งเราพอมองเห็นความสามารถนี้ได้ตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กวัยอนุบาล ซึ่งโดยปกติแล้ว เด็กวัยอนุบาลจะแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้แล้วช่วงวัย 3 ขวบ สามารถแก้ปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันได้ แต่ยังไม่แม่น เช่น สวมเสื้อแต่กลับด้าน ติดกระดุมเหลื่อม สวมรองเท้าผิดข้าง และ รู้จักถามเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหา
ช่วงวัย 4 ขวบ แก้ปัญหาโดยใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น ใช้ไม้เขี่ยของที่เอื้อมหยิบไม่ถึง
ช่วงวัย 5 ขวบ รู้จักแก้ปัญหาได้หลายวิธีและรู้จักเลือกวิธีที่เหมาะสม [vc_single_image image=”9639″ img_size=”full”] ทีนี้มาดูวิธีฝึกลูกวัยนี้ให้มีความยืดหยุ่นทางความคิด คิดแก้ปัญหาเก่งกันบ้าง

ปล่อยให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะในการทำกิจวัตรประจำวันให้มากที่สุด
เมื่อลูกทำไม่ได้อย่าดุว่าอย่าตัดสินว่าวิธีการแก้ปัญหาของลูกใช้ไม่ได้ แต่ชวนคิดชวนคุยว่ามีวิธีอะไรอีกไหมที่จะทำให้งานนั้นๆ สำเร็จ
เมื่อเกิดปัญหา ลองปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเองดูก่อน แล้วตั้งถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ลูกใช้ความพยายามคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
เมื่อเขาคิดและลองทำนอกไปจากกรอบเดิมๆ พ่อแม่ต้องไม่ตำหนิหรือเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ให้เขาอธิบายว่าทำไมเขาจึงเลือกวิธีนั้น
ฝึกให้ลูกคิดนอกกรอบ ด้วยการเล่นเกมต่างๆ ที่ต้องคิดหาทางออกหรือการเล่นที่แผลงๆ เช่น ให้เคลื่อนที่โดยไม่ใช้เท้า เป็นต้น

เมื่อเกิดปัญหา ลองปล่อยให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตัวเองดูก่อน แล้วตั้งถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้เด็กใช้ความพยายามคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ