ไม่ว่าทางบ้าน ครอบครัวของเด็กจะมีสภาวะอารมณ์อย่างไร เมื่อเด็กมาโรงเรียนแล้วเจอคุณครูที่มีสภาวะอารมณ์คงที่ จะทำให้เด็กลดความไม่สบายใจในเรื่องต่างๆ หรือสภาวะขุ่นมัวในจิตใจไปได้

เมื่อเด็กเข้าในโรงเรียนแล้ว คุณครูจะเป็นผู้มีบทบาทดูแลเด็กในทุกๆ ด้านรวมทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกด้วย อย่างแรกครูจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการควบคุมอารมณ์ตนเอง ไม่ว่าทางบ้าน ครอบครัวของเด็กจะมีสภาวะอารมณ์อย่างไร เมื่อเด็กมาโรงเรียนแล้วเจอคุณครูที่มีสภาวะอารมณ์คงที่ จะทำให้เด็กลดความไม่สบายใจในเรื่องต่างๆ หรือสภาวะขุ่นมัวในจิตใจไปได้ การโอบกอด รอยยิ้ม การทักทายของคุณครู ก็จะช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและไว้วางใจที่จะเล่าความไม่สบายใจต่างๆ ให้ฟัง
ที่สำคัญคุณครูต้องยอมรับอารมณ์ต่างๆ ของเด็ก เช่น เมื่อเด็กโกรธ คุณครูต้องชวนเด็กหาวิธีจัดการกับอารมณ์ ถ้าเด็กมีความคิดที่จะไปทำร้ายคนอื่นคืน คุณครูก็ควรถามให้เด็กหาทางเลือกอื่น… มีวิธีอื่นอีกไหมที่ทำให้หายโกรธโดยไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ… ถ้าเด็กให้คำตอบไม่ได้ คุณครูก็ให้คำแนะนำ เช่นชวนไปทำงานศิลปะ ซึ่งจะช่วยให้เด็กคลายอารมณ์โกรธได้ คุณครูจะละเลยไม่ได้เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่มาจากอารมณ์โกรธ เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องทำงานร่วมกับผู้ปกครองค้นหาสาเหตุ พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งจะปรับพฤติกรรมเด็กได้ง่ายและได้ผลเร็ว

คุณครูต้องเข้าใจด้วยว่าเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน การแสดงออกทางพฤติกรรมก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงต้องยอมรับในความเป็นตัวของเด็กแต่ละคน แล้วมองหาวิธีที่เหมาะสมในการช่วยให้เด็กแต่ละคนมีการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม

“คุณครูที่มีสภาวะอารมณ์คงที่ มีความหนักแน่น จะช่วยให้เด็กลดความไม่สบายใจในเรื่องต่างๆ หรือสภาวะขุ่นมัวในจิตใจไปได้ การโอบกอดของคุณครูจะช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและไว้วางใจที่จะเล่าความไม่สบายใจต่างๆ ให้ฟัง”