คนเราจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ ต้องรู้จักวางแผนและมีระบบการทำงาน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทำได้ ดร.คิม คอลลินส์ (Kim Collins) ได้แนะวิธีพัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผนและจัดระบบ (Planning / Organizing) อย่างง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้กับการทำงานได้ทุกประเภท
ดร.คิม คอลลินส์ (Kim Collins) ได้แนะวิธีพัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผนและจัดระบบ (Planning/Organizing) อย่างง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้กับการทำงานได้ทุกประเภท ดังนี้ [vc_single_image image=”9738″ img_size=”full”] ทำให้ง่าย (Simplify)โดย
แตกกิจกรรมที่ยากๆออกเป็นขั้นตอนง่ายๆ
เขียนขั้นตอนเหล่านี้ให้ชัดเจน แล้วคอยติดตาม ทำตามขั้นตอนนั้น
ทำเสร็จแล้วก็ติ๊กออก จนกว่าจะทำเสร็จทุกขั้นตอน
ทำให้เป็นกิจวัตร (Routinize) โดย

สร้างขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures (SOPs) ที่เป็นคู่มือการทำงาน เพื่อให้เกิดการกำกับขั้นตอนงานที่ชัดเจน ตั้งแต่ต้นไปจนจบขั้นสุดท้าย
วิเคราะห์ขั้นตอนแต่ละขั้นตอน แล้วระบุวัสดุอุปกรณ์หรือข้อมูลที่ต้องใช้ลงไปด้วย
จัดระบบในการดำเนินการ (Organize)

วางผังการทำงานเป็น วัน สัปดาห์ เดือน ปี
จัดวางสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ให้พร้อมใช้ ติดป้ายชัดเจนเพื่อรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน
การรู้จักวางแผนและจัดระบบงาน จะทำให้ดำเนินชีวิตง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จ ซึ่งหากต้องการให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีทักษะในการวางแผน จัดระบบ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย
Reference : Kim Collins, Ph.D, University of Illinois at Urbana-Champaign , Optimize work performance by simplifying, routinizing, and organizing job tasks. http://disability.illinois.edu/improving-memory-and-executive-functioning

คนเราจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ ต้องรู้จักวางแผนและมีระบบการทำงาน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทำได้