หากคนเรามี EFs หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ การทำงาน การดำเนินชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือในที่ทำงาน หากคนเรามี EFหรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี จะส่งผลต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือในที่ทำงาน เพราะในแต่ละวันเราใช้ทักษะ EF ในการ….
วางแผนทำโน่นนี่ ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน
จัดแบ่งเวลาในการทำเรื่องต่างๆ
จัดการภารกิจหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้
สื่อสาร พูดคุยกับผู้คน ซึ่งต้องดึงข้อมูลในอดีตที่จำไว้มาใช้ด้วย
ใช้ชีวิตมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
ประเมิน คาดเดาความคิดทั้งของตัวเองและของคนอื่น
ขอความช่วยเหลือคนอื่นเมื่อจำเป็น
เข้าคิว อดทนรอให้ถึงคิวของเราจึงค่อยพูด ค่อยทำ [vc_single_image image=”9638″ img_size=”full”] เพราะมีทักษะเหล่านี้ ภารกิจของเราจึงสำเร็จตามเป้าหมาย ได้ผลตามที่หวัง และทันเวลาที่กำหนดในทางตรงข้ามหากทักษะEFของเราไม่แข็งแรง เราจะ….
วางแผนงานไม่ค่อยได้
ทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด
สื่อสารรายละเอียดให้เป็นระบบ เป็นลำดับไม่ค่อยได้
จดจำสิ่งต่างๆ และย้อนนึกความทรงจำไม่ค่อยได้
ริเริ่มความคิดเห็นและทำงานอย่างเป็นอิสระ ไม่ค่อยได้
ไม่ค่อยมีสมาธิ ไม่ค่อยมีสติรู้ตัว

คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตลูกดูว่ามีทักษะ EF ด้านใดบกพร่องบ้างหรือไม่ แล้วช่วยส่งเสริม EF ของลูกให้แข็งแรงคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตลูกดูว่ามีทักษะ EF ด้านใดบกพร่องบ้างหรือไม่ แล้วช่วยส่งเสริม EF ของลูกให้แข็งแรง