ในช่วงปฐมวัย (แรกเกิด-6 ปี) เป็นวัยทองของการพัฒนาทักษะ EF ที่พ่อแม่และครูอนุบาลจะต้องช่วยเด็กในวัยนี้ให้พัฒนาทักษะ EF เพื่อให้เด็กมีความพร้อมกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

มีงานวิจัยจากการประเมินผลของโครงการ Chicago School Readiness ชี้ว่าทักษะ EF ของเด็กที่พัฒนาในช่วงวัยอนุบาล สามารถทำนายถึงความสำเร็จในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านในเวลาอีก 3 ปีต่อมา ยิ่งไปกว่านั้นทักษะ EF ยังแสดงถึงความพร้อมในการเข้าเรียนได้ดีกว่าการวัด IQ ของเด็ก

ทักษะ EF ในเด็กไม่ว่าการมีสมาธิจดจ่อในงานที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้การวางแผน การจัดการทำงานให้เสร็จ การยับยั้งชั่งใจในเด็ก ล้วนเป็นทักษะชุดเดียวกับที่ผู้ใหญ่เราใช้ในอาชีพการทำงาน การดำเนินความสัมพันธ์ในชีวิตให้เป็นสุขและการจัดการกับความเครียด

จากงานวิจัยหลากหลาย ทำให้เป็นที่ยอมรับกันว่าทักษะ EF หรือ Executive Functions เป็นทักษะการบริหารจัดการชีวิต ที่เป็นรากฐานสำคัญในการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน และเกี่ยวข้องกับผลการเรียนในโรงเรียนระดับประถม รวมทั้งช่วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดียิ่งกว่าการมีไอคิวสูง เพราะเด็กจะเรียนรู้สิ่งที่คุณครูต้องการให้เรียนรู้ได้ดี เด็กต้องนั่งนิ่งๆเป็น และตั้งใจฟังคุณครู ซึ่งตรงนี้สำคัญกว่าไอคิว เพราะถ้าเด็กนั่งนิ่งไม่ได้ และไม่ตั้งใจฟังครู แม้จะมีไอคิวสูงก็ไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้
Ref : Diana Mendley Rauner, Make ‘executive function’ a priority in early education policy / May 30, 2012, catalyst-chicago.org, Catalyst : Indenpendent Reporting on Urban Schools Catalyst Chicago

“ปฐมวัย ( แรกเกิด-6 ปี ) วัยทองของการพัฒนาทักษะ EF”