กิจกรรมและวิธีฝึกลูกให้จำเก่ง จำแม่น เด็กจะมีความจำ (Working Memory) ที่ดี จำเก่งจำแม่น ฝึกกันได้ รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิธีการหรือกิจกรรมฝึกความจำง่ายๆ มาให้คุณครูลองนำไปใช้กับนักเรียนดู

– ฝึกเด็กให้ทำตามคำสั่งแบบง่ายๆ แต่มีรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน ถ้าเป็นเด็กโตก็เพิ่มความยาก
ของคำสั่งให้ซับซ้อนขึ้น มีหลายขั้นตอนมากขึ้น
– บอกตำแหน่งให้เด็กช่วยไปหยิบของที่ต้องการ ถ้าเป็นเด็กโตก็บอกทางที่ซับซ้อนขึ้นให้เด็กไปถึงเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้แผนที่
– การฝึกให้เด็กเล่าเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้น กระตุ้นเด็กด้วยคำถามให้เด็กเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แล้วเกิดอะไรตามมาอีก ฝึกให้เด็กเล่าเรื่องราวที่มีรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ
– เล่าเรื่องราวสั้นๆ ตามความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเล่าทวนหรือตอบคำถามหรือบอกความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น
– ฝึกคิดเลขในใจ เริ่มจากง่ายแล้วเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่าให้ยากเกินไปจนเกิดความเครียด
– เล่นเกมที่ฝึกความจำ เช่น บอกตัวเลขสลับกับตัวหนังสือ ให้เด็กทวนตัวเลขกับตัวหนังสือไปข้างหน้าและย้อนหลัง ถ้าเป็น เด็กโตให้ใช้ตัวเลข สลับกับตัวอักษร เพิ่มความยากโดยเพิ่มจำนวนตัวเลขและตัวอักษร
ควรฝึกฝนบ่อยๆ Working Memory จะทำงานได้ดีขึ้น

“ฝึกฝนกิจกรรมช่วยเสริมสร้างความจำบ่อยๆ working memory จะทำงานได้ดีขึ้น”