คำถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะกระตุ้นเด็กให้ดึงความจำ (Working Memory) ออกมาใช้ แล้วคิดยืดหยุ่นดัดแปลงแก้ปัญหา ผู้ใหญ่ที่เข้าไปช่วยเด็กในทุกเรื่อง เด็กก็จะขาดโอกาสได้ใช้ความคิดยืดหยุ่น
คำถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือสำคัญมากที่จะสร้างโอกาสให้เด็กได้ดึงความจำ (Working Memory) ออกมาใช้ แล้วนำมาใช้ดัดแปลง ยืดหยุ่น ทดแทนสิ่งที่ไม่มี ซึ่งมันจะเกิดไม่ได้ถ้าคุณครูไม่ได้เปิดโอกาส ไม่ตั้งคำถามปลายเปิด หรือเข้าไปช่วยเด็กจนเด็กไม่มีโอกาสได้ใช้ความคิดของตัวเอง เด็กก็จะไม่ได้ฝึกใช้ความคิดยืดหยุ่น
กิจกรรมง่ายๆอย่างหนึ่งของโรงเรียนจิตเมตต์ปฐมวัย ที่ทำให้เด็กเกิดกระบวนใช้ความจำ (Working Memory) และความคิดยืดหยุ่น คือ กิจกรรมวิเคราะห์ภาพถ่าย เช่น มีรูปสุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่ที่ริมทะเล คุณครูถามเด็กๆ ด้วยคำถามปลายเปิดว่า หมามันคิดอะไรอยู่? เด็กจะเห็นว่า รูปภาพรูปเดียวมีความคิดเห็นที่หลากหลายได้ เพราะฉะนั้นเด็กจะรู้จักความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดความคิดของตนเอง เป็นวิธีหนึ่งที่จะฝึกเด็กให้กลายเป็นคนที่ยอมรับความแตกต่างได้ มองเห็นความคิดคนอื่นมีคุณค่า และยังเป็นความจำเล็กๆ ของเด็กๆ ที่ฝังลึก อีกทั้งคำตอบของเด็กๆ ต่อภาพที่เห็นเป็นความจำที่เป็นประโยชน์ เพราะจะทำให้คุณครูได้รู้จักเด็ก เห็นความรู้สึกข้างในของเด็กได้มากขึ้นด้วย

“คำถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างโอกาสให้เด็กได้ดึงความจำ (Working Memory) ออกมาใช้ แล้วนำมาใช้ดัดแปลง ยืดหยุ่น ทดแทนสิ่งที่ไม่มี ซึ่งมันจะเกิดไม่ได้ถ้าคุณครูไม่ได้เปิดโอกาส ไม่ตั้งคำถามปลายเปิด หรือเข้าไปช่วยเด็ก จนเด็กไม่มีโอกาสได้ใช้ความคิดของตัวเอง เด็กก็จะไม่ได้ฝึกใช้ความคิดยืดหยุ่น”