ทักษะสมองด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibition) จะช่วยป้องกันเราจากการเป็นสัตว์โลกที่มีแต่สัญชาตญาณและทำทุกอย่างตามที่อยาก ให้เป็นมนุษย์ที่รู้คิด มีเหตุมีผล มีกฎ กติกา

เคยเห็นหรือได้ยินข่าว“รถที่เบรกแตก” ไหม นั่นล่ะ คนที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ ก็เป็นอย่างนั้น

“อุบัติเหตุชีวิต” จาก “เบรกชีวิตแตก” นั้น เกิดได้ง่ายมาก เพราะถ้าขาดความยั้งคิดไตร่ตรองก็อาจทำสิ่งใดๆไปโดยไม่คิด มีปฏิกิริยาตอบโต้สิ่งต่างๆ ไปแบบฉับพลัน ไม่คิดหน้าคิดหลัง ซึ่งผลที่ตามมาก็อาจสร้างปัญหาให้ตัวเองได้ไม่ว่าในระยะสั้นหรือระยะยาว

Inhibitory Control หรือ การยั้งคิดไตร่ตรอง คือ ความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถกลั่นกรองความคิดและแรงเร้าต่างๆ จนต้านหรือยับยั้งสิ่งยั่วยุ ความว้าวุ่น หรือ ความเคยชินต่างๆ ได้ คิดก่อนแล้วจึงทำ หรือ พูดกำกับควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ในกาลเทศะที่เหมาะควร

ทักษะการยั้งคิดไตร่ตรอง จะช่วยให้เราชั่งใจ เลือกตัดสินใจว่า สิ่งใดควร ไม่ควร สิ่งใดสำคัญกว่าและกำกับการกระทำตัวเองได้ ช่วยป้องกันเราจากการเป็นสัตว์โลกที่มีแต่สัญชาตญาณและทำทุกอย่างตามที่อยาก โดยไม่คิดอะไรช่วยให้เราพูดในสิ่งที่ควรพูด ทำในสิ่งที่ควรทำ และเมื่อเกิดอารมณ์โกรธเกรี้ยว เร่าร้อน หงุดหงิด ก็ช่วยให้เราคุมตนเองได้ แม้เมื่อมีความวุ่นวายใจก็ละวางได้ ไม่ตามใจตามอารมณ์ตัวเองจนสามารถทำการงานต่างๆ ที่ควรทำได้สำเร็จลุล่วง

ถ้าอ่อนทักษะด้านการยับยั้ง หรือคิดไตร่ตรอง ก็มักจะเป็นคนที่วู่วาม หุนหันพลันแล่น ทำอะไรก็มีปัญหากับคนอื่นง่าย อดทนรอคอยไม่เป็น ไม่เคารพกฎ กติกา ห้ามใจตนเองไม่อยู่ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ยาก
คำสำคัญของ Inhibitory Control หรือยั้งคิดไตร่ตรอง ได้แก่
หยุด!! เพื่อคิดก่อนทำหรือพูด
ชั่งใจ พินิจพิจารณา
ยับยั้งความอยาก (อดเปรี้ยวไว้กินหวานได้)
ข่าวร้ายๆ ที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกเมื่อเชื่อวันนั้นน่ะ ส่วนใหญ่ก็มาจากการขาดการยั้งคิดไตร่ตรองนั่นเอง
“คนที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ จะเหมือน ‘รถที่ขาดเบรก’เกิด‘อุบัติเหตุชีวิต’ได้ง่ายมาก”
“ทักษะสมองด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibition) จะช่วยป้องกันเราจากการเป็นสัตว์โลกที่มีแต่สัญชาตญาณและทำทุกอย่างตามที่อยาก ให้เป็นมนุษย์ที่รู้คิด มีเหตุมีผล มีกฎ กติกา”
“คนที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ จะเหมือน ‘รถที่ขาดเบรก’เกิด‘อุบัติเหตุชีวิต’ได้ง่ายมาก”
“ทักษะสมองด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibition) จะช่วยป้องกันเราจากการเป็นสัตว์โลกที่มีแต่สัญชาตญาณและทำทุกอย่างตามที่อยาก ให้เป็นมนุษย์ที่รู้คิด มีเหตุมีผล มีกฎ กติกา”