[vc_row][vc_column][vc_column_text]การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจาปี 2559 “การวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ จัดโดย สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]