วิธีการใช้กฎ กติกา มารยาทสังคม ช่วยปลูกฝังความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ การรู้จักอดทนอดกลั้น รอคอยเพื่อทำสิ่งที่เหมาะสมให้เด็กเล็กที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเหตุผล

การฝึกเด็กเล็กให้รู้จักยับยั้งชั่งใจเป็นเรื่องยากทีเดียว เพราะสมองของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ยังไม่เข้าใจเรื่องเหตุผล คงต้องมองหาวิธีการอื่นๆ ที่ช่วยปลูกฝังความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ การรู้จักอดทนอดกลั้น รอคอยเพื่อทำสิ่งที่เหมาะสม

ลองดูวิธีฝึกเด็กเล็กๆ วัยอนุบาลให้มีความยับยั้งชั่งใจของคุณครูโรงเรียนเพลินพัฒนากันค่ะ

ในช่วงเวลาอาหารกลางวัน คุณครูนำเด็กๆ อนุบาลไปที่ห้องอาหาร โดยที่โต๊ะรับประทานอาหารคุณครูจะจัดถาดอาหาร วางช้อนไว้ให้ คุณครูจัดให้เด็กนั่งประจำที่โต๊ะ ก็จะมีเด็กบางคนที่ยั้งใจไม่อยู่ ตักขนมกินก่อน

คุณครูจึงคิดแก้ปัญหาด้วยการไม่วางช้อนไว้ให้ แต่จะเรียกเด็กทีละโต๊ะมาหยิบช้อนไป โดยตั้งกฎว่าคนที่ได้ช้อนแล้วอย่าเพิ่งลงมือรับประทาน ต้องรอให้เพื่อนได้ช้อนครบทุกคนก่อน ยิ่งกว่านั้นก่อนจะลงมือรับประทาน ต้องมีพิธีพิจารณาอาหารก่อน แล้วจึงรับประทานอาหารพร้อมกัน

หากมีเด็กบางคนได้ช้อนมาแล้วไม่ฟังเสียงทำผิดกฎ ลงมือกินก่อนคนอื่น คุณครูก็จะยึดถาดอาหารเลย เด็กคนอื่นเลยไม่กล้าที่จะทำผิดกฎ ปฏิบัติเช่นนี้ไปสักสองสามวันเด็กๆ ก็ทำตามกฎได้ดีขึ้น สองสามสัปดาห์ต่อมา เด็กทุกคนพอหยิบช้อนแล้วก็มานั่งกอดอกรอเพื่อน รู้จักหักห้ามใจไม่หยิบช้อนขึ้นมาตักอาหารที่น่ากินตรงหน้าได้

วิธีการนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่ากฎกติกา มารยาทสังคม สามารถช่วยฝึกเด็กให้มีความยับยั้งชั่งใจได้ดี รู้จักที่จะปฏิบัติตนตามกฎกติกา มารยาทสังคม ทำให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นในการใช้ชีวิตนอกบ้าน เช่นที่โรงเรียนได้ดี รู้จักรักษากฎระเบียบของสังคมได้ดีเมื่อโตขึ้น

“กฎ กติกา มารยาทสังคม ช่วยให้เด็กมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นในการใช้ชีวิตนอกบ้าน เช่นที่โรงเรียนได้ดี รู้จักรักษากฎระเบียบของสังคมได้ดีเมื่อโตขึ้น”