ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

พฤติกรรมและผลลัพธ์ของ Growth Mindset ความท้าทายทำให้คนที่มีความคิดแบบ Growth Mindset สร้างโอกาสที่จะฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ยิ่งเกิดภาวะที่หดหู่ใจมากเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งมีพลังในการต่อสู้และพยายามเขียนชะตากรรมของตนด้วยสองมือของตนมากเท่านั้น คนที่มี Growth...