ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ

ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ

เอกสารทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ คนที่ “คิดเป็น ทำงานเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหาความสุขเป็น” คือเป้าหมาย ของระบบการศึกษาและการสร้างพลเมืองของทุกสังคม ใช่หรือไม่ ?  และคนแบบนี้ ย่อมประสบความส าเร็จในการเรียน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว...