กิจกรรมพัฒนาทักษะ EF ในวัยรุ่น

กิจกรรมพัฒนาทักษะ EF ในวัยรุ่น

กิจกรรมพัฒนาทักษะ EF ในวัยรุ่น ทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function: EF) ของสมอง เกี่ยวข้องทั้งเรื่องการคิดและพฤติกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการตั้งเป้าหมายของตัวเอง รวมทั้งการวางแผนระยะยาว ทักษะสมองส่วนหน้า EF...