ความรู้ชุด : ความผูกพันไว้ใจ

ความรู้ชุด : ความผูกพันไว้ใจ

ความผูกพันสำคัญตั้งแต่แรกเกิด ความผูกพันเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในช่วงแรกเกิด เมื่อชีวิตเริ่มต้นในปีแรกที่เด็กไม่สามารถอยู่รอดได้ ด้วยตัวเอง ความต้องการทางชีวภาพขั้นพื้นฐานเพื่อให้ชีวิตรอดนั้น เด็กจะต้องการ “แม่” หรือใครสักคนเป็น “คนเลี้ยงดูหลัก”   ...