ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

Growth Mindset: เรียนรู้ ยืดหยุ่น และพากเพียร การศึกษาของดร.คารอล สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ตามมาของกรอบความคิดเติบโตที่เชื่อว่า ความ ฉลาดและบุคลิกภาพสามารถพัฒนาได้ ในหนังสือ “ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา” (Mindset : Changing the way you think to fulfil your potential)...