ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

พฤติกรรมแบบ GROWTH MINDSET กรอบความคิดแบบ Growth Mindset เชื่อและให้ความสำคัญกับ “ความพยายาม” ว่าเป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่ความสำเร็จ  เชื่อเรื่องการเรียนรู้ คนที่มี Growth Mindset แบบนี้ จะทำอะไรก็รู้สึกสนุก กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา หมั่นประเมินตนเอง สนุกกับชีวิต...